„У складу са Смјерницама за консултације у изради прописа и других општих аката („Службени гласник Републике Српске“, број 86/22) Министарство просвјете и културе објављује Нацрт Правилника о начину образовања ученика у дуалном систему образовања и практичној настави код послодавца, како би се исти учинили доступним свим заинтересованим органима и појединцима ради давања евентуалних мишљења, приједлога и сугестија.

Евентуалне сугестије, мишљења и примједбе могу се слати на e-mail: n.mitrovic@mp.vladars.rs 

Nacrt-Pravilnika-o-nacinu-obrazovanja-ucenika-u-dualnom-sistemu-obrazovanja-i-prakticnoj-nastavi-k