U okviru redovnog monitoringa i praćenja realizacije projekta praktične obuke i stručnog osposobljavanja pod radnim nazivom “Pomoć za samopomoć” 22.10.2014.god. školu je posjetio predstavnik projeka gdin. Elvir Čaušević sa saradnicama. Obišli su prostorije za izvođenje praktične nastave i razgovarali sa učenicima.

Škola je kao jedan od učesnika u projektu,  prije par godina kao donaciju dobila pekarsku peć i priključne plugove. Posjeta seniora školi bila je važna jer su vršili u pekarstvu obuku naših učenika.