PLAN UPISA – 2017

ПЛАН УПИСА ЗА ШКОЛСКУ 2017/2018. ГОДИНУ

ЈУ ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА БАЊА ЛУКА, КЊАЗА МИЛОША 9

ЗАНИМАЊЕ СТЕПЕН БРОЈ УЧЕНИКА БРОЈ ОДЈЕЉЕЊА
1 ВЕТЕРИНАРСКИ ТЕХНИЧАР IV 56 2
2 ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР IV 56 2
3 ПРЕХРАМБЕНИ ТЕХНИЧАР IV 56 2
4 ТЕХНИЧАР ХОРТИКУЛТУРЕ IV 20 1
5 ПЕКАР III 28 1
6 МЕСАР III 20 1
 УКУПНО 236 9