Iznos participacije koju učenici uplaćuju pri upisu u školsku 2017/18.godinu je 50, 00 KM.

Plaćanja su oslobođeni:

  1. djeca ratnih vojnih invalida do 4. kategorije (priložiti kopiju rješenja nadležnog organa)
  2. učenici iz porodica koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć (priložiti uvjerenje Centra za socijalni rad)
  3. učenici iz porodica sa četvoro i više djece
  4. učenici bez jednog ili oba roditelja
  5. učenici iz porodica sa dvoje ili troje djece u srednjoj školi (Poljoprivrednoj ili nekoj drugoj školi) plaćaju participaciju u sledećim iznosima:

– za dvoje djece – 25, 00 KM po učeniku

– za troje djece – 17, 00 KM po učeniku

P R I M J E R  

P O P U NJ E N E   U P L A T N I C E

PODIJELI