Iznos participacije koju ucenici uplaćuju pri upisu u školsku 2021/22.godinu je 50,00 KM.

Plaćanja su oslobođeni:

  • djeca ratnih vojnih invalida do 4. kategorije (priložiti kopiju rješenja nadležnog organa)
  • učenici iz porodica koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoc (priložiti uvjerenje Centra za socijalni rad)
  • učenici iz porodica sa četvoro i više djece
  • učenici bez jednog ili oba roditelja
  • učenici iz porodica sa dvoje ili troje djece u srednjoj školi (Poljoprivrednoj ili nekoj drugoj školi) plaćaju participaciju u sledećim iznosima:
    • – za dvoje djece – 25, 00 KM po uceniku
    • – za troje djece – 17, 00 KM po uceniku

Dopis – preporuka participacija

 

P R I M J E R  

P O P U NJ E N E   U P L A T N I C E

31