Партиципација

3205

Износ партиципације коју уценици уплаћују при упису у школску 2021/22.годину је 50,00 КМ.

Плаћања су ослобођени:

  • дјеца ратних војних инвалида до 4. категорије (приложити копију рјешења надлежног органа)
  • ученици из породица који остварују право на социјалну помоц (приложити увјерење Центра за социјални рад)
  • ученици из породица са четворо и више дјеце
  • ученици без једног или оба родитеља
  • ученици из породица са двоје или троје дјеце у средњој школи (Пољопривредној или некој другој школи) плаћају партиципацију у следећим износима:
    • – за двоје дјеце – 25, 00 КМ по уценику
    • – за троје дјеце – 17, 00 КМ по уценику

Допис – препорука партиципација

 

П Р И М Ј Е Р  

П О П У Њ Е Н Е   У П Л А Т Н И Ц Е

31