logo-skola

Za učenika generacije bira se učenik koji je u toku školovanja imao odličan uspjeh i primjerno vladanje u svim razredima.

Posebno se bira:

a) učenik generacije koji se školuje u četvorogodišnjem trajanju i
b) učenik generacije koji se školuje u trogodišnjem trajanju

U izuzetnim slučajevima, kada dva ili više kandidata za učenika generacije imaju jednak broj bodova po osnovu uspjeha u učenju i vladanju, biće razmatrani i sljedeći elementi:
uspjeh na takmičenjima u znanju iz pojedinih predmeta; uspjeh na konkursima, izložbama i sajmovima učeničkih dostignuća; učešće i uspjeh u sportskim aktivnostima; rezultati u radu registrovanih sekcija u školi; rukovođenje odjeljenjskom zajednicom i rukovođenje Savjetom učenika.

Prijedlog kandidata za učenika generacije u školi mogu dati sam učenik, odjeljenjski starješina, odjeljenjska zajednica, odjeljenjsko vijeće, Savjet roditelja i Savjet učenika.

Prijedloge predati u pedagoško – psihološku službu Škole do 21. maja 2019. godine.

Direktor:

Bojan Bakal, prof.