logo-skola

 ЗА МАТУРАНТЕ –  о б а в ј е ш т е њ е    о  полагању матурског   испита  у августовском испитном року

Ученик подноси: пријаву, родни лист,  примјерак матурског рада и свједочанства о свим завршеним разредима.

Распоред полагања  завршног и матурског испита:

  • Пријава матурског и завршног испита  17.8.2021. од 00- 14.00 у педагошкој служби
  • Писмени испит из српског језика 18.8.2021. у 9.00
  • Резултати  писменог испита 20.8.2021. у 9.00
  • Одбрана матурског рада је 20.8. 2021. у 9 .00
  • Испит из изборног предмета је 23.8.2021. у 9.00

 директор:

Бојан Бакал, проф.