CRVENI KRST REPUBLIKE SRPSKE RASPISUJE NAGRADNI KONKURS ZA IZRADU LIKOVNIH I LITERARNIH RADOVA UČENIKA OSNOVNIH ŠKOLA I LITERARNIH RADOVA ZA UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA POVODOM NEDJELJE CRVENOG KRSTA OD 08 – 15. MAJA 2019.GODINE

NA TEMU: „LJUBAV“ – ŠTA VOLITE KOD CRVENOG KRSTA I CRVENOG POLUMJESECA?

1. Na konkursu mogu učestvovati svi učenici osnovnih i srednjih škola iz Republike Srpske koji to žele, a jedan učenik može učestvovati samo sa jednim radom.

2. Svi radovi i literarni i likovni rade se na već naznačenu temu a oni koji nisu u skladu sa temom neće biti uvršteni u takmičenje.

Na svakom literarnom radu treba da stoji tačan naziv teme. Radovi na kojima ne bude u naslovu tačan naziv teme neće biti uzeti u razmatranje.

3. Škole trebaju dostaviti radove gradskim i opštinskim organizacijama Crvenog krsta do 25. aprila 2019.godine.

4. Na svakom radu treba da stoje osnovni podaci o učeniku:
1.Ime i prezime, razred i odjeljenje,
2.Naziv škole i grad u kom se škola nalazi.
3.Ime i prezime predmetnog nastavnika

Radovi bez ovih podataka neće moći ući u konkurenciju za nagrade.

5. Nagrađuju se po tri najbolja likovna i šest literarnih radova, a nagrade za autore obezbjeđuje Crveni krst Republike Srpske.

Svim učenicima koji uzmu učešće na konkursu želimo mnogo uspjeha.