grad Banja Luka stipendije

Након што је на снагу ступила одлука о стипендирању, расписан је и Конкурс за додјелу стипендија ученицима средњих школа, који је отворен до 1. новембра.

Као и до сада, средњошколци могу конкурисати за стипендију по једном од сљедећих основа: према социјалном статусу, за успјех у школи и за дефицитарна занимања.

С обзиром на то да су током прошле године увећани износи стипендија, висина стипендије у школској 2023/24. години за успјех у школи и према социјалном статусу износи 100 КМ, а за дефицитарна занимања 170 КМ.

Више информација на званичном сајту Град Бања Лука