Naši učenici redovno učestvuju u humanitarnim akcijama. Tako smo i ove godine uz pomoć Savjeta učenika i osoblja škole podržali akciju “Obrok ljubavi” – javna kuhinja.

“Čini ono što želiš da tebi drugi čine”

javna kuhinja “obrok ljubavi”

cara lazara 20, banja luka

051/962-832; 066/423-324

Paketi smo sa zadovoljstvom uručili u petak 19.10.

Ivona Bijelić