Profesor  JU  Poljoprivredna  škola  Ljubiša Rokić  član je grupe autora  za izradu priručnika za nastavnike i učenike  iz predmeta Demokratija i ljudska prava u okviru projekta „ Ja građanin“ u inkluzivnoj učionici. Cilj izrade i publikovanje  materijala je pomoć nastavnicima, profesorima i stručnim saradnicima   u osnovnim i srednjim školama,  prilikom izvođenja praktičnog dijela nastave, u radu sa učenicima sa lakim oštećenjem intelektualnog funkcionisanja i teškoća u učenju i učešću. Rad na pripremi materijala trajao je skoro godinu dana.U radnoj grupi učestvovali su profesori iz srednjih, osnovnih škola i profesori sa Univerziteta u Banjoj Luci.

Projekat je  organizovan  od strane „Civitasa“, Obrazovnog centra za demokratiju i ljudska prava.