Израда приручника „Ја грађанин“ из предмета Демократија и људска права у инклузивној учионици

273

Професор  ЈУ  Пољопривредна  школа  Љубиша Рокић  члан је групе аутора  за израду приручника за наставнике и ученике  из предмета Демократија и људска права у оквиру пројекта „ Ја грађанин“ у инклузивној учионици. Циљ израде и публиковање  материјала је помоћ наставницима, професорима и стручним сарадницима   у основним и средњим школама,  приликом извођења практичног дијела наставе, у раду са ученицима са лаким оштећењем интелектуалног функционисања и тешкоћа у учењу и учешћу. Рад на припреми материјала трајао је скоро годину дана.У радној групи учествовали су професори из средњих, основних школа и професори са Универзитета у Бањој Луци.

Пројекат је  организован  од стране „Цивитаса“, Образовног центра за демократију и људска права.