U prostorijama Poljoprivredne škole Banja Luka 23.05.2018. godine održan je sastanak Radne grupe za implementaciju  projekta „Pravda za svako dijete“ .

Na posljednjoj Skupštini grada Banja Luka održanoj krajem maja usvojen je Akcioni plan za zaštitu prava djece u kontaktu sa zakonom za period 2018-2019. godine.

Dokument je dostupan na sljedećem linku:

http://www.banjaluka.rs.ba/wp-content/uploads/2018/06/38.-APBanjaLuka_lekt_18-19.pdf

F O T O