Zvaničan sajt Poljoprivredne škole Banja Luka

Dan otvorenih vrata Studijskog programa muzičke umjetnosti održaće se 10. maja 2016. godine - utorak, sa početkom u 18, 00 časova, Kamerna sala Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci.

Dobrodošli...

 

Dana 19.04.2015. godine, u okviru projekat sedmice, u školskom dvorištu je održana deseta po redu izložba pasa svih rasa i pasa mješanaca. Odaziv na izložbu je bio nešto manji nego prethodnih godina zbog loših vremenskih prilika. Na izložbu je prijavljeno 22 pasa od kojih su 17 bili rasni psi a 5 psi mješanci. Pripreme na dan izložbe počele su u 8,00h, izvođenje pasa u ring i ocjenjivanje počelo je u 10,00h a pobjednici izložbe proglašeni su u  11:15 h. Prijave kandidata, organizacija i tok izložbe protekli su najboljem redu, a učesnici izložbe, učenici i gosti bili su zadovoljni ponuđenim. Gost na izložbi bio je Bogoljub Novaković, sudija Kinološkog saveza Banjaluka,  koji je dao svoj doprinos ovoj manifestaciji ocjenjujući pse na vrlo profesionalan način. Psima koji su proglašeni najljepšim u svojim grupama dodjeljeni su pehari i medalje, i to sledećim redosljedom:

  1. mjesto - Oštrodlaki džek rasel terijer, učenika Igora Pereule
  2. mjesto - Njemački bokser, učenice Anastasje Borić
  3. mjesto - Mješanac, učenice Teodore Devura
  4. Najljepnje štene izložbe - Samojed, učenika Saše Mlađenovića

F O T O

Organizatori izložbe:

Kabinet veterine i stočarstva

Kinološka sekcija škole

U srijedu 20.4. ispred škole, održana je izložba učeničkih postignuća, kao i prezentacija zanimanja. Posjetioci su imali priliku da vide proizvode iz školske pekare i školske ekonomije. Na izložbi su predstavljeni i radovi učenika  inovatora.

 Istog dana održano je i školsko takmičenje iz engleskog jezika.

Ekipa sekcije Crvenog krsta predstavila je pokaznu vježbu pružanja prve pomoći.

F O T O

Naša škola se prijavila na konkurs “Biramo najuređenije”. Akciju organizuje Grad Banja Luka u periodu od 4. aprila do 20. maja. Bira se najuređenije dvorište, školsko dvorište, zajednica etažnih vlasnika I najljepši balkon. 

Učenici I profesori aktivno rade na uređenju školskog prostora. Ovo je prilika da učenici pokažu svoju odogvornost, ali I kreativnost.

F O T O

 

Povodom 83 međunarodnog sajma poljoprivrede u Novom Sadu koji se održava od 14.-2. maja 2016. godine Poljoprivredna škola Banjaluka aplicirala je proizvod crvena paprike fileti sa bijelim lukom koji su prehrambeni tehničari pakovali na praksi kako bi se odredio kvalitet proizvoda. 20.aprila dodjeljena je zlatna medalja za kvalitet proizvoda.

Direktor škole Edi Haneš prisustvovao je svečanoj dodjeli diplome sa zlatnom medaljom -crvena paprika fileti sa bijelim lukom u Novom Sadu.

F O T O

Grad Banjaluka, zajedno sa drugim subjektima u RS, 18.aprila 2016.godine počinje preventivnu kampanju pod nazivom „VEŽI SE ZBOG ONIH KOJE VOLIŠ“, a koja će trajati do 15.maja.

Cilj provođenja kampanje je povećanje nivoa bezbjednosti saobraćaja u našem Gradu, povećanjem upotrebe sigurnosnih pojaseva kod vozača i putnika u vozilu kao i dječijih auto sjedišta. Kampanjom se želi uticati na promjenu stavova prema upotrebi sigurnosnih pojaseva i dječijih auto-sjedišta, te razviti svjest kod svih naših sugrađana koliko je važno koristiti navedena zaštitna sredstva, koja predstavljaju jedno od osnovnih elemenata pasivne nezbjednosti.

Bezbjedonosni pojas u gradu koristi svega 42,65% naših sugrađana, a zemlje koje imaju najbolje rezultate u korištenju bezbjedonosnog pojasa u vozilima u svjetskim razmjerima su: Švedska, Njemačka i Francuska u kojima 98% vozača i saputnika koristi pojas.

Šansa za smrtno stradavanje u saobraćajnoj nezgodi deset puta je veće ako se ne koristi bezbjedonosni pojas. Ponekad i saobraćajna nezgoda pri brzini od 30 km na sat može rezultirati smrću, a oni koji koriste pojas nemaju nikakve poslijedice. Interesantan je podatak da su vozač i suputnik na prednjem sjedištu izloženi pet puta većem riziku od pogibije u saobraćajnoj nezgodi ako putnici na zadnjim sjedalima nisu vezani, jer nevezani putnici sa zadnjeg sjedišta već pri brzini od 50 km na sat bivaju izbačeni prema naprijed silom koja je 30 do 60 puta veća od njihove težine! Pojas spriječava i ispadanje iz vozila u toku nezgode prilikom prevrtanja kada 75 % ljudi koji ispadnu iz vozila poginu!

Upotreba bezbjedonosnog pojasa je bitna sa dva apsekta: kao pasivni element bezbjednosti saobraćaja smanjuje se težina povrede prilikom nastanka saobraćajnih nezgoda, odnosno težina nastale saobraćajne nezgode, a s druge strane upotreba bezbjedonosnog pojasa kod vozača utiče na razvijanje svjesti tako da se direktno utiče na ponašanje vozača u saobraćaju, te će vozač koji veže pojas drugačije razmišljati i pravilnije se ponašati u saobraćaju.

Realizacijom ove kampanje očekuje se povećanje upotrebe sigurnosnih pojaseva i dječijih auto sjedišta čime bi došlo do smanjenja broja nastradalih lica u saobraćajnim nezgodama i izmjene u strukturi povreda (značajno smanjenje težine povreda i manja smrtnost).

Podsjećamo da je Skupština Grada usvojila Strategiju bezbjednosti drumskog saobraćaja na području Grada Banja Luka za periodu 2016-2025, čiji konačni cilj je je izgradnja održivog i djelotvornog sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja koji će omogućiti smanjenje broja saobraćajnoh nezgoda a kao jedan od operativnih ciljeva je navedeno i kontinuirano povećanje procenta upotrebe bezbjedonosnog  pojasa   i to   80%  u  2025.godini

 

»VEŽI SE ZBOG ONIH KOJE VOLIŠ«